Technometra Český Brod a.s.
Technometra a.s. Technometra a.s.

Změny ve vedení společnosti

V prosinci 2017 ukončil své působení ve funkci statutárního ředitele společnosti ing. Petr Malček, dále ukončili své působení ve Správní radě její předseda Mgr. Jakub Krabec a členka Mgr. Lucie Krabcová (dříve Kotelenská).

Nové vedení Technometry jim tímto děkuje za vše pozitivní, co ve svých funkcích vykonali pro další rozvoj Technometry a přeje jim mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě.

Počínaje 3.lednem 2018 převzal funkci statutárního ředitele ing. Vladimír Štych, který byl k témuž dni zvolen za nového předsedu Správní rady. Na jedno z uvolněných míst byl dále zvolen pan JUDr. Michal Krišlo, který má ze svých předchozích pracovišť velké zkušenosti z oblasti bankovního sektoru a z mezinárodního obchodu, když působil jako zástupce českých firem ve Velké Británii. Ve Správní radě nadále zůstávají pánové ing. Evžen Kotelenský jako její místopředseda a ing. Marek Štych jako její člen.

Hlavním úkolem pro nové vedení je zejména zlepšit schopnost Technometry plnit zakázky v požadovaných termínech. Neméně důležité je i zrychlení prací na významných projektech, jako je vývoj sady přístrojů pro letoun L39NG a realizace projektu modernizace vývojovéi výrobní základny společnosti.

aktuality