Technometra Český Brod a.s.
Technometra a.s. Technometra a.s.

Změna na pozici statutárního ředitele

Ke dni 31. července 2016 ukončil Ing. Pavel Žák své působení ve funkci statutárního ředitele společnosti Technometra Český Brod a.s. Nový statutární ředitel bude jmenován s účinností od začátku října 2016.

V mezidobí bude funkci ředitele společnosti dočasně zastávat předseda správní rady, Mgr. Jakub Krabec, který poskytl krátké vyjádření:

"Jménem společnosti děkuji Ing. Žákovi za vše, co společnosti za své bezmála čtyřleté působení ve funkci přinesl, a přeji mu mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. Prosím všechny obchodní partnery, aby se v nadcházejích měsících obraceli se svými požadavky přímo na mě. Nového ředitele společnosti uvedeme v říjnu 2016."

 

aktuality