Technometra Český Brod a.s.
Technometra a.s. Technometra a.s.

Nový předseda správní rady

Počínaje dnem 1. dubna 2016 se stal předsedou správní rady společnosti Technometra Český Brod její dosavadní člen Mgr. Jakub Krabec. Ve funkci tak nahradil Ing. Vladimíra Štycha, který ve správní radě bude nadále působit a vykonávat zejména poradní a dozorčí činnosti.

Mgr. Jakub Krabec je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a před příchodem do Technometry Český Brod pracoval několik let v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře. Ke své nové funkci ve společnosti poskytl stručné vyjádření:

„Především bych chtěl poděkovat Ing. Vladimíru Štychovi za jeho dlouholeté působení ve společnosti a ohromnou spoustu práce, kterou zde udělal. Je nepochybně zejména jeho zásluhou, že v dnešní době společnost existuje a v Českém Brodě vyrábí celou řadu produktů pro letecký i automobilový trh.

Co se týká budoucnosti, mým nejdůležitějším krátkodobým úkolem je překonání současné krize v oblasti letecké výroby způsobené zejména mezinárodní situací a sankcemi Evropské unie vůči Ruské federaci. Dlouhodobým cílem je pak stabilní rozvoj všech výrobních oblastí a s tím související růst výkonů společnosti a rozšiřování výrobních prostor. Například ještě v letošním roce plánujeme v areálu postavit dva menší objekty a postupně rozvíjet výrobní základnu. Věřím tomu, že společnost má pevné základy i slušný potenciál a že v nadcházejících letech může dosahovat stabilního meziročního růstu.“

aktuality