Technometra Český Brod a.s.
Technometra a.s. Technometra a.s.

Změna právní formy na akciovou společnost

Počínaje dnem 1. září 2015 se společnost Technometra Český Brod stala akciovou společností. Tato změna právní formy ze společnosti s ručením omezením zejména reflektuje růst společnosti z posledních let. Zároveň věříme, že změna pomůže v budování stabilní pozice naší společnosti na domácím i zahraničním trhu.

Společnost bude řízena monistickým systémem vnitřní struktury. Statutárním orgánem oprávněným zastupovat společnost navenek je tak nově statutární ředitel jmenovaný správní radou. Prvním statutárním ředitelem byl jmenován Ing. Pavel Žák, který ve společnosti působil na pozici ředitele již od roku 2012. Šestičlennou správní radu společnosti tvoří Ing. Vladimír Štych, Ing. Evžen Kotelenský, Ing. Jiří Hrdlička, Ing. Marek Štych, Mgr. Jakub Krabec a Mgr. Lucie Kotelenská.

aktuality