Technometra Český Brod a.s.
Technometra a.s. Technometra a.s.

Certifikáty

V současné době disponujeme řadou odborných certifikátů, zejména certifikátem kvality ISO 9001:2015 a několika certifikáty vztahujícími se k projektování, výrobě a údržbě civilních i vojenských leteckých zařízení.
ISO ISO 9001:2015
  • oblast certifikace: vývoj, výroba, montáž, servis a dodávání tekutinových mechanismů pro letectví a automobilovou techniku
Oprávnění k výrobě mechanických, hydraulických a pneumatických letadlových zařízení (EASA Část 21 Hlava G)
  • udělené Úřadem pro civilní letectví České republiky
Oprávnění k projektování letadlových zařízení a jejich změn
  • pro kategorie: hydraulické, palivové a pneumatické soustavy letadel a motorů
  • udělené Úřadem pro civilní letectví České republiky
Oprávnění k údržbě letadlových zařízení (EASA Part 145)
  • klasifikace: C1, C7, C9, C12, C16
  • udělené Úřadem pro civilní letectví České republiky
Osvědčení k výrobě vojenské letecké techniky
  • udělené Ministerstvem obrany České republiky
Osvědčení k údržbě vojenské letecké techniky
  • udělené Ministerstvem obrany České republiky
České Dráhy a.s. – Osvědčení o způsobilosti dodavatele